Avstander


0 meter
Buss


1,4 km
Ferje


8 km
Flyplass


20 meter
Idrettsanlegg


0 meter
Kiwi Volda og annen
næringsvirksomhet


300 meter
Sykehus


200 meter
Treningssenter


0,8-1,1 km
Barne-,ungdoms-,
videregående-
og høyskole